איך מתבצע הליך מינוי אפוטרופוס?

במקרה שאדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו יש למנות עבורו אפוטרופוס.

תפקידו של האפוטרופוס הוא לסייע לאדם, להגן על גופו ורכושו ולדאוג לענייניו, לרבות עניינים הקשורים לבית המשפט ושמירה על זכויות, צרכים ואינטרסים. בנוסף, על האפוטרופוס לקבל החלטות עבור האדם עליו הוא ממונה.

בסמכותו של בית המשפט למנות עבור אדם אפוטרופוס אחד או יותר מכך ולקבוע מה יהיו הסמכויות של האפוטרופוס, כך למשל ניתן למנות אדם מסוים לאפוטרופוס ולקבוע שהוא ינהל את כל העניינים הקשורים לגופו של אדם בעוד אדם אחר יהיה אחראי על כל ענייני הרכוש.

כמובן שהאפוטרופוסים מחייבים להיות מתואמים זה עם זה ולבצע את כל פעילויותיהם בהסכמה. יש לציין כי האפוטרופוס נתון לפיקוחן של הרשויות.

מינוי אפוטרופוס

בכדי למנות אפוטרופוס יש להגיש בקשה לבית המשפט. את הבקשה יכול להגיש בן משפחה אשר מעוניין לשאת בתפקיד.

בן המשפחה יכול להגיש את הבקשה באמצעות סיוע מעורך דין המתמחה בתחום או באופן עצמאי.

אם בן המשפחה לו ממונה אפוטרופוס מאושפז בבית החולים אפשר לפנות אל העובדת הסוציאלית אשר עובדת במחלקה ולהיעזר בשירותיה.

חשוב להבין כי מינוי אפוטרופוס שולל את זכויותיו של האדם עליו האפוטרופוס ממונה, על כן, יש לבצע את התהליך כאשר לא ניתן לפתור את העניין בדרכים אחרות, כמו למשל: ייפוי כוח. במקרים מסוימים מינוי האפוטרופוס מתבצע לצורך מניעת נזקים לגוף או לרכוש.

מה כוללת הבקשה למינוי אפוטרופוס?

בקשת מינוי משפטי של אפוטרופוס יש להגיש בכתב, בארבעה עותקים. על הבקשה להיות מופנית אל בית המשפט לענייני משפחה אשר נמצא באזור המגורים של האדם לו ממונה אפוטרופוס.

על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים: שם המשפחה של האדם לו ממונה אפוטרופוס, מספר תעודת הזהות שלו, מצבו הנפשי או הרפואי, הסיבות שהובילו למינוי אפוטרופוס ותקופת הזמן של המינוי, תקופה זו יכולה להיות לצמיתות או לזמן מוגבל.

מעבר לכך, על הטופס לכלול את הפרטים של האדם אשר מעוניין לשמש כאפוטרופוס, תעודת הזהות של האחרון, מספר הטלפון והכתובת שלו. בנוסף, יש לצרף כתב הסכמה של המעוניין במינוי זה ולצרף חתימה של בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם לו ממונה אפוטרופוס.

בין המסמכים הרבים הנוספים יש לצרף פרטי משיבים, מידע רפואי, תעודת רופא, תעודת זהות של האדם לו ממונה אפוטרופוס, אישור אגרה, תצהיר חתום על ידי עורך דין ולעיתים אף מכתב רפואי.

איך מתבצע הליך מינוי אפוטרופוס?
*המידע המופיע לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש במידע עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.
דילוג לתוכן