הדרך החוקית לביטול הסכם גירושין [מדריך משפטי]

להתגרש ולעשות את זה על כוס קפה, נשמע טוב נכון? הסכם גירושין לגמרי יכול לסדר את זה. בשנים האחרונות, הסכם גירושין הפך לאמצעי נפוץ להסדרת סיום חיי הנישואין, הסכם שמתקבל בהסכמת הצדדים, זוהי ללא ספק הדרך המשפטית הטובה ביותר לניהול הליך גירושין, הן לצדדים והן לילדים.

הסכם הגירושין הינו בעל תוקף וסמכות אכיפה כחוזה משפטי ואף מחייב אישור בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה. מה קורה אם רוצים לבטל הסכם גירושין? האם אפשר לבטל הסכם שקיבל תוקף משפטי? אם כן, באילו תנאים?

מה כולל הסכם גירושין?

תפקידו של הסכם הגירושין להתייחס לכל סוגיה משפטית ואישית בין בני הזוג, כשבדרך כלל הוא מכסה ארבעה נושאים עיקריים – משמורת הילדים, דמי המזונות, חלוקת הרכוש וסידור הגט.

האם אפשר לבטל הסכם גירושין?

הסכם גירושין יבוטל רק בנסיבות חריגות. כלומר, נטל הראייה קשוח מאוד, לא בלתי אפשרי אבל לא פשוט בכלל (עמ"ש ת"א 11337-06-10 פלוני נ' פלונית [פורסם בנבו] (ניתן ביום 29.4.2012)).

עילות לביטול הסכם גירושין:

  1. הצדדים חתמו על הסכם הגירושין שלא מרצונם החופשי או מבלי שהבינו את משמעות ההסכם.
  2. אחד הצדדים חתם על הסכם הגירושין לאחר שבן זוגו הטעה אותו או הסתיר ממנו מידע חיוני תוך כוונה להטעות אותו כדי שיחתום על ההסכם או שאחד הצדדים חתם על ההסכם כשלא הייתה לו כוונה לקיים אותו.
  3. פגם מצד הערכאה השיפוטית, הערכאה הרלוונטית לא פעלה כראוי בהליך השיפוטי כשאישרה את ההסכם.

בנוסף, אדם המעוניין לבטל הסכם גירושין יצטרך להוכיח כי הסכם הגירושין מקפח אותו באופן בלתי סביר.

למי פונים עבור ביטול הסכם גירושין?

אדם המעוניין בביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, צריך להגיש תביעת ביטול לערכאה שבה הסכם הגירושין אושר.

האם קיימים מקרים המאפשרים ביטול הסכם גירושין מידי?

ככלל, בתי משפט נוהגים לדחות תביעות לביטול הסכם גירושין גם כאשר יש עילות ביטול ראויות, אולם, יש מקרים יוצאי מן הכלל, תביעה לשינוי מזונות ילדים תתאפשר בכל עת, ככל שהתקיימו נסיבות המצדיקות שינוי הסכום שהוסכם.

כך גם, תביעות שעניינן משמורת ילדים וזמני שהייה שנקבעו בהסכם, ככל שטובת הילד ונסיבות המקרה דורשים זאת.

הפרת הסכם הגירושין

קיימת עילה נוספת לביטול הסכם גירושין. מצב בו ההסכם הופר ולכן יש לבטלו.

ישנם שני סוגי הפרות:

הפרה רגילה: במקרים בהם אחד הצדדים פועל בניגוד למה שנקבע בהסכם או נמנע מלעשות פעולה שלפי ההסכם עליו לבצעה. הנפגע יכול להגיש בקשת ביטול הסכם הגירושין אם ניתן לצד השני זמן סביר כדי לתקן את ההפרה והוא לא עשה כן.

הפרה יסודית: הפרה שהצדדים להסכם הגדירו ביחד כיסודית או הפרה שהייתה מונעת מהאדם הסביר לחתום על ההסכם ככל שהיה מודע לה ולתוצאותיה. במקרים אלה, הצד שנפגע יכול לדרוש לבטל את ההסכם מיידית, מבלי לתת זמן לצד המפר לתקן את הפרתו. כמו כן, לחלופין, יכול הנפגע לדרוש את אכיפתו.

מדוע הערכאות השיפוטיות כמעט ולא מבטלות הסכמי גירושין?

המקרים בהם בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה מבטלים הסכמי גירושין, הם נדירים למדי, הסיבה לכך היא, שהסכם הגירושין כבר אושר על ידי אותה ערכאה שיפוטית ולכן בכדי לבטלו, נטל ההוכחה הוא משמעותי יותר מנטל ההוכחה בדרישות לביטול הסכמים אשר לא אושרו על ידי ערכאה שיפוטית.

במקרים אלה, הערכאות השיפוטיות מנסות לתקן את הפגם בהסכם, ככל שקיים, מבלי לבטל את ההסכם כולו.

בנוסף לכך, תמיד יהיה מי שירצה לבצע מקצה שיפורים לטובתו בזמן אמת ולא לכבד את ההסכם, דבר אשר יעקר מתוכן את הישות המיוחדת הזאת של הסכם גירושין.

לסיכום, קיים קושי רב לבטל הסכם גירושין ונטל ההוכחה על המבקש הינו משמעותי ביותר. יחד עם זאת, הסכם גירושין יכול להתבטל עקב הפרה יסודית של ההסכם, ולעתים אף עקב הפרה רגילה.

בנוסף יש לזכור, כי ברוב המקרים, הערכאות השיפוטיות מנסות לתקן את הפגם בהסכם, אם אכן ישנו, ולא לבטלו.

ובנימה אופטימית זו, תעשו טובה, תחשבו טוב לפני שאתם חותמים על הסכם הגירושין, פנו לשם כך לייעוץ של עורך דין גירושין מומלץ, כי לצאת מהסכם הגירושין עליו חתמתם מנו, זה כמעט בלתי אפשרי.

הדרך החוקית לביטול הסכם גירושין [מדריך משפטי]
*המידע המופיע לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש במידע עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.
דילוג לתוכן