דרישות סף למינוי לכהונה משפטית

כהונת שופט משמעותה לקיחת חלק באחד מתפקודיה החשובים והמרכזיים של חברה דמוקרטית. זו כהונה המבטאת מסירות, שליחות, מקצועיות ונורמות אתיות עילאיות. שופטים מרכיבים את הרשות השופטת, אחת משלוש רשויות החוק במדינה והם מתמנים בידי נשיא המדינה בהתאם להחלטות הוועדה לבחירת שופטים.

מהן דרישות הסף הנדרשות כדי להגיש בקשה להתמנות לכהונה משפטית? אתם מוזמנים לקרוא כעת.

בחירת שופטים

הוועדה לבחירת שופטים קבעה כללים מנחים לעבודתה והם מוסדרים בכללי השפיטה שנקבעו בשנת 1984. על יסוד הכללים האלו נקבע הנוהל של טיפול בבקשה להתמנות לשופט.

הליך מינוי משפטי לכהונה משפטית מתבסס על הוראות הנוהל והחוק וקובעים את השאלון שעל המועמד להגיש, את דרך הגשת המועמדות, הכישורים הנבדקים, הדיון בוועדת המשנה ועוד. כל אלו כדי להבטיח שהמועמדים הנבחרים הם בעלי הרמה האישית והמקצועית הגבוהה ביותר לכהן בתפקיד החשוב הזה.

תנאי הסף להגשת בקשה לכהונה משפטית

בקשה לכהונה משפטית יכול להגיש כל מי שיש לו כשירות למינוי כפי שקבע בחוק. תנאי הכשירות כוללים תנאים כלליים:

 • המועמד חייב להיות אזרח ישראלי.
 • מי שלא הורשע בעבירה פלילית שיש בה קלון.

וכללים מקצועיים:

 • רשום או זכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין.
 • בעל ותק בעריכת דין, בשפיטה או בהוראת משפטים, לפי הפירוט הבא:
  – שופט לבית המשפט העליון – צריך להיות בעל ניסיון של לא פחות מ-10 שנים, מהן לפחות 5 בארץ.
  – שופט לבית המשפט המחוזי – לפחות שבע שנות ניסיון, מהן לפחות 3 בארץ.
  – שופט לבית משפט השלום – לפחות חמש שנות ניסיון, מתוכן לפחות שנתיים בארץ.
  – שופט לבית הדין לעבודה – לפחות שבע שנות ניסיון, מהן לפחות 3 שנים בארץ.

הליך הבקשה להתמנות לכהונה משפטית

אדם שיש לו כשירות למינוי כפי שקבע בחוק, רשאי להגיש בקשה לשפיטה בכל עת. התהליך מתבצע כדלקמן:

 1. לאחר שמתקבלת הבקשה פונה אגף תנאי שירות שופטים לממליצים המוזכרים בטופס הבקשה כדי לקבל חוות דעת והמלצות.
 2. אגף תנאי השירות מבצע את הבירור על המועמד לפני הזמנתו להופיע בפני וועדת המשנה.
 3. בהתאם לכללי השפיטה, הוועדה לכהונת שופטים נדרשת לבחור מבין חבריה ועדת משנה שתפקידה לראיין את המועמדים. בוועדת המשנה אמורים להיות שלושה חברים או יותר, ביניהם שופט אחד שהוא גם יושב-ראש הוועדה. עוד בוועדת המשנה חייב להיות אחד מחברי הכנסת ונציג של לשכת עורכי-הדין.
דרישות סף למינוי לכהונה משפטית
*המידע המופיע לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש במידע עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.
דילוג לתוכן