עילות לפסילה של צוואה

הצוואה היא בעלת חשיבות גבוהה מכיוון שהיא משקפת את רצון הנפטר בנוגע לחלוקת רכושו. לכן, בתי המשפט נמנעים כמה שניתן מפסילת צוואות.

אף על פי כן, ישנם מקרים בהם פסילת הצוואה היא בלתי נמנעת, ועילת הפסילה עשויה לנבוע מסיבות שונות. במאמר שלפניכם, באדיבות אתר ירושות וצוואות, מרכז את עיקר המידע הנוגע לעילות לפסילה של צוואה.

מהן העילות לפסילת צוואה?

ישנם שני סוגים של עילות לפסילת צוואה. הסוג הראשון הוא עילות צורניות, ואילו הסוג השני הוא עילות מהותיות.

 1. עילה צורנית – מדובר בפגם צורני טכני בעשיית הצוואה שבגינו ניתן לפסול את הצוואה. חוק הירושה מסדיר דרישות צורניות לעריכת צוואה בהתאם לארבעת הדרכים לעשיית צוואה: עשיית צוואה בכתב יד, באמצעות עדים, בפני רשות ובעל פה. כאשר הצוואה אינה מקיימת את כל הדרישות הכתובות בחוק, קמה עילה צורנית לפסילה. על אף האמור לעיל, קיימים מקרים מסוימים בהם הצוואה אינה תפסל למרת הפגמים הצורניים שנפלו בה.
 2. עילה מהותית – מדובר במצב בו תוכן הצוואה או הנסיבות בהן נכתבה אינם כשורה. חוק הירושה קובע עילות מהותיות לפסילת צוואה ביניהן תרמית או תחבולה. גם כאשר הצוואה מכילה הוראות בלתי חוקיות למשל, עשויה לקום עילת פסילה לצוואה.

עילות צורניות לפסילת צוואה

כפי שצוין קודם, חוק הירושה קובע ארבעה דרכים לעשיית צוואה, ואת התנאים לעשייתה שצריכים להתקיים על מנת שהצוואה תקבל תוקף.

 • צוואה שנערכה בכתב יד – יש לבדוק כי קיימת התאמה בין כתב היד בצוואה לכתב ידו של המצווה, שפרטי היורשים יהיו מפורטים דיים ושהמסמך כולל תאריך וחתימת המצווה.
 • צוואה שנערכה בפני עדים – צריכה לכלול תאריך, חתימה בידי המצווה, חתימת המצווה בפני שני עדים, אישור שני העדים, חתימת שני העדים על אישורם, אישור שני העדים על הצוואה, אישור שני העדים שהמצווה אכן הצהיר ואכן חתם.
 • צוואה שנערכה בפני רשות – צוואה זו נערכת בפני שופט, דיין או נוטריון. צוואה זו תקפה הן אם דברי הצוואה נאמרו בעל פה בפני הרשות והן אם מעלים את דברי הצוואה על הכתב והרשות חותמת על גבי הצוואה.
 • צוואה בעל פה – צוואה שנערכה בעל פה מול שני עדים. על מנת שצוואה זו תהה תקפה, על העדים להעלות את דברי הצוואה על הכתב, ולהפקיד זאת אצל רשם הירושות בסמוך לעריכת הצוואה.

בהתאם לזאת, במידה ואחד מהתנאים הצורניים שצוינו לעיל לא התקיימו במלואם, הדבר עשוי להוות עילה צורנית לפסילת הצוואה.

עילות מהותיות לפסילת צוואה

 • אי כשרות לערוך צוואה – אי כשרות לערוך צוואה יכולה לבוא לידי ביטוי בכך שהמצווה הינו קטין או פסול דין, כך שעל פי חוק הירושה במידה וערך צוואה, הי חסרת כל תוקף. סוג שני של אי כשרות לערוך צוואה זו צוואה שנערכה כאשר המצווה אינו כשיר לערוך צוואה כיוון ומצבו מונע ממנו את ידיעת טיבה של הצוואה.
 • השפעה בלתי הוגנת על המצווה – השפעה בלתי הוגנת על המצווה, מסביר עו"ד אדי סוברי, יכולה לבוא לידי ביטוי בכך שהמצווה הוא אדם שנוצל בשל תלותו באחר, ובשל כך ערך צוואה לטובתו של האדם בו היה תלוי.
 • מעורבות בעריכת צוואה – מדובר בצוואה שנערכה לטובת אדם שהיה מעורב בעריכת הצוואה באופן שהשפיע על הוראות הצוואה. לדוגמא, צוואה שנערה לטובת העדים לצוואה.
 • טעות בצוואה – מדובר במצב בו המצווה ערך את הצוואה בצורה מסוימת בשל טעות בעובדות המציאות. הקושי בטענה זו, הוא שנדרש להוכיח כי הטעות בעובדות הן שהובילו את המצווה לערוך את הצוואה, וכי אם לא היה טועה, היה עורך את הצוואה בצורה אחרת.
 • צוואה לא חוקית או בלתי מוסרית – במידה והצוואה כוללת הוראות בלתי חוקיות, קמה עילה לפסילת צוואה. צוואה הנוגדת את "תקנת הציבור" היא צוואה הכוללת הוראות בלתי מוסריות ולכן מקימה עילה לפסילת הצוואה. בעניין זה, כל מקרה לגופו, ובית המשפט הוא כמובן שיכריע האם ההוראות הן בלתי מוסריות.

האם ניתן לבטל מקצת הצוואה?

חוק הירושה מאפשר ביטול מקצת הצוואה, שמשמעותו ביטול חלק מסוים בצוואה במידה ומדובר בתנאי בלתי מוסרי, בלתי חוקי או בלתי אפשרי המהווה תנאי לזכייה. הביטול החלקי, משמעותו הוא שאינו מבטל את שאר חלקי הצוואה או את הזכייה על פי הצוואה, אלה רק את התנאי. כך, במידה והתנאי יתבטל, היורש יזכה בירושה שהיה יורש אילו קיים את התנאי.

לסיכום, חשוב להבין כי בפסילת צוואה ההכרעה תלויה בנסיבות המקרה ולכן כל מקרה לגופו. בשל כך, רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי כדי שהטיפול במקרה ייעשה בצורה המיטיבית והזריזה ביותר.

עילות לפסילה של צוואה
*המידע המופיע לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש במידע עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.
דילוג לתוכן