פרסום מינוי משפטי באתר

אדי סוברי

אנחנו מעריכים את נכונותך לפרסם באתר, מינוי משפטי רשמי שלך.

אנחנו מאמינים שפרסום אותנטי של מינויים רשמיים של עורכי דין יאפשר לגולשים להתרשם באופן רחב יותר ממנעד הכשרונות של עורך הדין. 

כל פרסום של מינוי משפטי ייבדק באופן יסודי על ידי צוות האתר ויפורסם רק לאחר שתאושר מהימנות המינוי.

כדי לפרסם מינוי משפטי באתר אנחנו מזמינים אותך לשלוח לנו פנייה באמצעות הטופס המצורף.

תודה על הנכונות שלך לפרסם מינוי משפטי באתר ועל האמונה שלך בחזון שלנו.

עו"ד אדי סוברי